Polityka prywatności sklepu - naomiboutique.pl

 

 

Administratorem sklepu naomiboutique.pl jest Magda Jancewicz NIP 588-243-80-88 REGON 380084985 BDO 000388389 SKLEP ODZIEŻOWY NAOMI BOUTIQUE MAGDA JANCEWICZ REDA 84-240 UL. MORSKA 7C/41 widniejącą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dbamy o Twoją prywatność,  przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 

 • Zakładając konto w naszym sklepie internetowym, składając zamówienia, kontaktując się z nami ,   zapisując się na newsletter, czy  edytując swój profil  przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

 

 

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest 

Magda Jancewicz NIP 588-243-80-88 REGON 380084985 BDO 000388389 
SKLEP ODZIEŻOWY NAOMI BOUTIQUE MAGDA JANCEWICZ  REDA 84-240 UL. MORSKA 7C/41
kontakt@naomiboutique.pl 
widniejącą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .

 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

 2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

 3. prawo do przenoszenia danych

 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu

 

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem e-mailowym kontakt@naomiboutique.pl. 

 Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Przykładowo, możemy odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy.  

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto w serwisie, złożyć zamówienie, zapisać się na newsletter, skontaktować z nami, złożyć reklamację badz odstąpić od umowy . 

 

 

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Patron SERVICE  – SOLID S.A. 02-676 WARSZAWA NIP: 5213444019 - w celu dostawy przesyłek z zamówieniami

 2.    FEDEX - w celu dostawy przesyłek z zamówieniami

 3.    Przelewy24  – w celu obsługi płatności online

  4. APACZKA.PL - w celu dostawy przesyłek z zamówieniami 

  5. IN POST MENAGER -
  w celu dostawy przesyłek z zamówieniami 

Konto użytkownika

Zakładając konto użytkownika w sklepie naomiboutique.pl musisz podać swoje podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko,  adres e-mail, oraz hasło.

 

Swoje dane przypisane do konta w każdej chwili możesz zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta w sklepie, którą zawierasz z administratorem na podstawie regulaminu sklepu.

 

Twoje dane osobowe zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta w sklepie, o której mowa powyżej. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem twoich danych osobowych z bazy. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem sklepu zamówień.

 

Składanie zamówienia

Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia : imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu.

 

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie sklepu i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy sprzedaży. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie.